UA

Presentació de la Fundació General de la Universitat d'Alacant

La Fundació General de la Universitat d'Alacant és una fundació de caràcter educatiu, cultural, científic, social, esportiu, sanitari, de cooperació al desenvolupament, de defensa del medi ambient, de foment de la investigació i altres activitats de naturalesa anàloga.

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3

Què és la Fundació General

La Fundació General de la Universitat d'Alacant (UAFG) és una iniciativa de la comunitat universitària per a promoure en la societat les modernes funcions assumides per la Universitat i que juntament amb les clàssiques de docència i investigació la converteixen en una font de dinamisme cultural i científic. En una realitat plural i complexa, la Universitat d'Alacant assumeix, amb la creació de la seua Fundació General, la necessitat de buscar nous mecanismes i accions perquè els fruits de l'educació, el coneixement científic i la cultura es difonguen adequadament a través de serveis i formes de gestió eficients.

Objetiu de la Fundació

La Fundació te per objecte cooperar en el compliment de les fins pròpies de la Universitat d'Alacant, contribuint a la millora de les seues prestacions i transmissió de sabers, d'investigació i formació humana integral; i més en particular:

  • l'adjudicació de beques d'estudis
  • la creació de premis d`índole cultural i professional
  • la dotació de material científic
  • la realització de programes efectius d'assistència social a la comunitat universitària
  • la celebració de seminaris, jornades, cursos, conferències
  • altres accions pròpies en matèria universitària

Àrees de Gestió i serveis de la Fundació General

Formació (Escola de Negocis)

Desenvolupa la gestió de cursos de postgrau i especialització (Màster, Especialista universitari i Expert universitari) així com altres cursos especials de menys de 200 hores, sotmesos a la normativa universitària en la matèria.

Organitza i gestiona Cursos, Jornades, Seminaris i Conferències que es plantegen a proposta de la Universitat o d'altres entitats externes (institucions, col·legis professionals, empreses...).

Ocupació i Pràctiques (GIPE, Gabinet d'Iniciatives Per a l'Ocupació)

Amb la finalitat de facilitar la inserció d'alumnes i titulats de la Universitat d'Alacant en àrees el més properes possible a la seua formació, el GIPE gestiona la Borsa de Pràctiques, la Borsa d'Ocupació, l'àrea de Creació d'Empreses (assessorament, viver d'empreses), l'àrea d'Orientació Laboral i l'Observatori d'Ocupació Universitària.

Cultura

La Fundació porta a terme la gestió i explotació tant de les activitats del Museu de la Universitat d'Alacant (MUA) com de les exposicions en les diferents seus universitàries.

Així mateix, la Fundació s'encarrega del desenvolupament de les activitats musicals de la Universitat, entre elles, l'organització de l'Orquestra Filharmònica de la Universitat d'Alacant (OFUA).

Cursos d'Estiu "Rafael Altamira"

Constitueix una proposta educativa de la Universitat d'Alacant oberta a la societat. Els seus cursos d'estiu posseeixen una programació de caràcter multidisciplinari oberta a diverses àrees de coneixement. Ofereix una completa formació innovadora a nivell didàctic que inclou tallers i activitats fora de l'aula, fomentant l'aspecte lúdic de l'aprenentatge, i promovent la convivència entre alumnat i professorat.

Unitat Audiovisual / Taller d'Imatge

Encarregada, d'una banda, d'oferir cobertura audiovisual als actes institucionals de la Universitat i a les activitats audiovisuals que es desenvolupen en les diferents seus universitàries. A més, ofereix, per encàrrec, serveis audiovisuals a empreses i entitats públiques o privades que ho sol·liciten.

D'altra banda, porta a terme el manteniment i control tècnic dels mitjans i de les instal·lacions audiovisuals de la Universitat (Saló d'Actes de l'Aulari II, Paranimf, Sala Multimèdia del Rectorat).

Esports

S'encarrega del suport tècnic, entrenament i preparació física dels equips esportius de la UA en competició federada i universitària.

La UAFG: Compromís amb la societat del coneixement

La Universitat del segle XXI ha de ser necessàriament activa i dinàmica. Deu preocupar-se pel desenvolupament tecnològic, industrial i mediambiental del seu entorn. Ha d'estar en permanent contacte amb el teixit empresarial que l'envolta per a conéixer, investigar i tractar de donar satisfacció a les seues necessitats. Ha de lluitar per una major sensibilització social cap a la inserció laboral dels discapacitats i per un desenvolupament tecnològic i industrial que respecte les condicions de sostenibilitat mediambiental.

La Fundació General de la Universitat d'Alacant és el nexe d'unió de la Universitat amb el seu entorn a través de la qual escolta les seues necessitats i proposa possibles vies de solució i avanç.

La UAFG: Eficàcia i vocació universitària

La Fundació General de la Universitat d'Alacant és un instrument al servei de la Comunitat Universitària per a tramitar determinats processos, necessaris per al desenvolupament de la UA, però que requereixen d'una dedicació que excedeix de la tasca individual dels seus usuaris, bé siguen estudiants, personal d'administració i serveis o personal docent i investigador.

Compartir en...

Fundació General de la Universitat d'Alacant


Edifici Germá Bernácer (soterrani)
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent, s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: +34 965 90 98 00
Email: uafg@ua.es

Agència de Colocació autoritzada amb el nº 1000000006.

Per a més informació: uafg@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: informatica@uafg.es

© Fundació General de la Universitat d'Alacant (UAFG) - CIF: G53738308

 

 

Aquesta web utilitza cookies…+info