UA

Convocatòria d'ajudes a la formació musical per a la participació en l'espectacle de dansa i música “El festí dels bèsties”

21.10.2020

Sant Vicent del Raspeig, 21 d'octubre 2020

La Fundació General de la Universitat d'Alacant (la Fundació), en compliment de les seues finalitats fundacionals conforme a l'article 6 dels seus Estatuts, i en virtut del que es preveu en l'apartat tercer de la Resolució rectoral de 22 de novembre de 2016 d'aprovació de l'Encàrrec de Gestió de la promoció i desenvolupament d'activitats culturals a la Fundació, efectua la present convocatòria d'acord amb les següents

BASES:

I. OBJECTE

Es convoquen 11 ajudes a la formació musical per als músics que hagen sigut convocats a participar en l'espectacle “El festí dels bèsties” que la Universitat d'Alacant produeix juntament amb l'Aula de Dansa en el paranimf el pròxim 28 d'octubre de 2020 i d'acord amb la distribució recollida en l'annex a la present convocatòria.

II. BENEFICIARIS

Com a norma general, podran optar a aquestes ajudes aquells músics que hagen superat les proves d'accés a l'Orquestra Filharmònica de la Universitat d'Alacant en la convocatòria 2019/20, així com els músics incorporats en proves d'accés d'anys anteriors a la plantilla general de la OFUA.

Amb caràcter excepcional, en el cas que la OFUA tinga places vacants en la seua plantilla, podran optar a aquestes ajudes els músics que vinguen seleccionats per conservatoris o altres col·laboracions sota la supervisió i aprovació prèvia de la comissió avaluadora.


III. MODALITAT I QUANTIA DE LES AJUDES

L'import de cada ajuda serà de 150€ per a aquesta participació en l'esmentat espectacle.

IV. SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds serà des de la data de la publicació de la convocatòria fins al 28 d'octubre del 2020.

Les sol·licituds es formalitzaran a través del formulari online disponible en la pàgina web de la OFUA  

V. COMISSIÓ AVALUADORA

Per a la valoració i selecció de sol·licituds es constituirà una comissió avaluadora presidida per la directora de la Fundació General, i integrada pel Vicerector de Cultura, Esport i Llengües i el director del Servei de Cultura del Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües.

Com a secretari de la comissió actuarà el director del Servei de Cultura del Vicerectorat de Cultura, Esports i Llengües.

VI. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

  • Els beneficiaris de les ajudes adquireixen el compromís d'assistir als assajos i al concert previst per al 28 d'octubre. Els assajos seran els dies 24, 25, 26 i 27 d'octubre 2020.
  • L'incompliment de la deguda assistència als assajos comportarà, excepte per causes degudament justificades i de conformitat amb la normativa de la *OFUA, el descompte de la quantitat proporcional en l'ajuda concedida.
  • Els beneficiaris assumeixen la normativa de la *OFUA una vegada confirma la seua participació en la trobada.

La no assistència al concert per part del músic suposarà la pèrdua i extinció de l'ajuda a la formació musical, excepte causes justificades. En cap supòsit podrà al·legar-se com a causa justificada la participació del músic en un concert d'una altra formació musical.

VII. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE L'AJUDA

El pagament de l'ajuda concedida es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte que s'indicarà en l'imprés de sol·licitud.

Aquestes ajudes són compatibles amb altres ajudes o subvencions.

VIII. MÉS INFORMACIÓ

Aula de Música

Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües de la Universitat d'Alacant

Tel. 965903400-2518   Actividades.musicales@ua.es / aula.musica@ua.es

IX DURACIÓ DE L'AJUDA

La percepció de l'ajuda s'estendrà després del concert previst per al 28 d'octubre 2020.

X. ANNEX                                                                           

AJUDES A la FORMACIÓ MUSICAL

Plantilla Músics 11

CORDES

Violins 2

Violes 1

Violoncels 1

Contrabaixos 1

VENTS FUSTA

Flautes 1

Oboés 1

Clarinets 1

Fagots 1

VENT METALL

Trompes 1

Percussió 1

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+

Fundació General de la Universitat d'Alacant


Edifici Germá Bernácer (soterrani)
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent, s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: +34 965 90 98 00
Fax: +34 965 90 98 10
Email: uafg@ua.es

Agència de Colocació autoritzada amb el nº 1000000006.

Per a més informació: uafg@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: informatica@uafg.es

© Fundació General de la Universitat d'Alacant (UAFG) - CIF: G53738308

 

 

Aquesta web utilitza cookies…+info